Zmiany personalne w Urzędzie Gminy

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach burmistrz Czesław Bartl poinformował radnych o szeregu zmian personalnych, dotyczących kluczowych stanowisk w Urzędzie. Andrzej Żbik przestanie pełnić funkcję zastępcy burmistrza i obejmie stanowisko naczelnika wydziału inwestycji.

Dotychczasowy naczelnik inwestycji Łukasz Wróblewski będzie się zajmował pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych. Artur Baranowski nie będzie już pracował w Magistracie i obejmie funkcję zastępcy dyrektora w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu. Burmistrz nie planuje na razie powoływać nowego zastępcy na miejsce Andrzeja Żbika. Wszystkie zmiany zostaną ujęte w regulaminie organizacyjnym Urzędu.

 

Więcej na ten temat w wywiadzie z burmistrzem w Magazynie Krzeszowickim 1 kwietnia

 

 

 

Dodaj komentarz