Wioska Indiańska uratowana

We czwartek 24.03.2011 o godzinie 18:45 wybuchł wielki pożar w bezpośrednim sąsiedztwie Wioski Indiańskiej Arapaho w miejscowości Zalas prawdopodobnie z powodu podpalenia trawy. Po zgłoszeniu zaistniałej sytuacji przez właścicieli Wioski Indiańskiej Straż Pożarna w Zalasiu pojawiła się błyskawicznie.

Strażacy ratowali Wioskę Indiańską przed spaleniem. Użyto wszystkich możliwych metod gaszenia wraz z użyciem wody z wozu bojowego. Akcja ratowania Wioski Indiańskiej Arapaho trwała ok. 1 godziny. Dzięki szybkiej interwencji i odważnej postawie Straży Pożarnej z miejscowości Zalas Wioska Indiańska została uratowana i nie odniosła żadnych szkód.

 

Wódz „Siedzący Jastrząb” i Squaw „Szumiąca Trawa” dziękują za bardzo szybką interwencję i odwagę Strażaków z miejscowości Zalas.

 

 

Dodaj komentarz