Wędkarze – ludzie z pasją

W sobotę 19 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Krzeszowicach. Wśród zaproszonych gości byli między innymi burmistrz Czesław Bartl, prezes okręgu PZW Tadeusz Stryszowski, dyrektor biura zarządu PZW  Jacek Łabuś oraz były prezes GKS Świt Alfred Lipnik.

Spotkanie odbywało się w Dniu Wędkarza, choć świętowano przede wszystkim 20 lecie powstania Koła PZW w Krzeszowicach.

 

Głównym powodem zebrania było podsumowanie działalności w 2010 roku. Prezes Leszek Zdziobek oraz członkowie zarządu i innych ciał statutowych odczytali stosowne sprawozdania. Przy okazji wręczono także puchary za osiągnięcia w zawodach wędkarskich – mistrzem Koła w roku 2010 został Jan Palimąka. W  tych samych zawodach drugie miejsce zajął Stanisław Wójcik, trzeci był Grzegorz Godyń. Miłym akcentem było także wyróżnienie Medalem 60 lecia PZW burmistrza Czesława Bartla oraz Mariana Zająca – opiekuna młodzieży oraz Jana Palimąki

Wizerunek wędkarza, jako osoby samotnie, w ciszy obserwującej spławik, który zasygnalizuje, że na haczyku jest taaaka ryba jest nie do końca prawdziwy. Krzeszowiccy miłośnicy wędkowania zrzeszyli się 20 lat temu powołując Koło PZW, które aktualnie tworzy 162 członków. Koło działa bardzo aktywnie organizując szereg zawodów i innych imprez popularyzujących wędkarstwo dla swoich członków, dzieci, młodzieży i osób nie zrzeszonych. Inny aspekt działalności to opieka nad dwoma łowiskami. Zarówno w Tenczynku jak i Miękini prowadzone są regularne zarybienia, wędkarze dbają o czystość i estetykę tych miejsc. Korzystają na tym wszyscy, również niewędkarze, którzy lubią spędzać czas nad wodą. Koło organizuje także egzaminy na kartę wędkarską, do których regularnie przystępuje po kilkadziesiąt osób rocznie. W ubiegłym roku egzamin zdały 72 osoby. Inną ważną kwestią jest legalność połowów oraz walka z kłusownictwem. Na temat działalności Społecznej Straży Rybackiej mówił komendant krzeszowickiej grupy terenowej Grzegorz Godyń. Można powiedzieć, że im więcej ryb w akwenach tym więcej kłusowników i bardziej wymyślne metody nielegalnego połowu. Komendant zachęcał wędkarzy do aktywnego włączania się w pracę SSR. Największy problem to ochrona coraz atrakcyjniejszych łowisk na rzece Rudawa i części Krzeszówki.

Protokoły z zebrania oraz wiele innych informacji z działalności Koła można znaleźć na stronie www.krzeszowice.wedkuje.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dodaj komentarz