Precedens w SMZK

W niedzielę odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Jednym z punktów zjazdu było głosowanie nad wykluczeniem ze Stowarzyszenia Bożeny i Marka Roweckich.

Marek Rowecki po ubiegłorocznym walnym zjeździe sprawozdawczo – wyborczym SMZK szeroko prezentował swoje krytyczne stanowisko wobec pracy Stowarzyszenia, kwestionował poprawność przeprowadzenia wyborów (ze skierowaniem sprawy do sądu włącznie) etc. W ocenie zarządu SMZK działania Marka Roweckiego godziły w wizerunek i dobre imię Stowarzyszenia. Zarząd we wrześniu ubiegłego roku wykluczył Państwa Roweckich ze swoich szeregów. W niedzielę w tajnym głosowaniu uczestnicy walnego zjazdu podtrzymali decyzję zarządu. Za pozbawieniem członkostwa Marka Roweckiego głosowało 26 osób, przeciw było 6. W przypadku Bożeny Roweckiej 25 głosów było za wykluczeniem 6 przeciw 1 osoba wstrzymała się od głosu. Wykluczenie kogoś ze Stowarzyszenia zdarzyło się po raz pierwszy od powstania SMZK.

 

Więcej na ten temat w Magazynie Krzeszowickim 1 kwietnia

 

 

 

 

Dodaj komentarz