Bądź szlachetny

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy, organizowana po raz dziesiąty przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest przekazywanie skutecznej, konkretnej i sensownej pomocy. Jak mówi ks. Stryczek, organizator akcji, Szlachetna Paczka jest systemem pomnażającym dobro. W przemyślany sposób łączy wolontariuszy, czyli Super W, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców.

 

Celem akcji jest zaoferowanie mądrej pomocy, takiej, która ma odpowiadać na konkretne potrzeby, nie uzależniać, ale dawać siłę do działania i przezwyciężenia beznadziei. Szlachetna Paczka pomaga w taki sposób, że ta pomoc przynosi radość wszystkim i zmienia mentalność, angażując ludzi do działania.

 

Wolontariusze sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je, dowiadują się, jakie są ich potrzeby i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, aby darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta. Prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich, najczęściej ze swojego miasta lub okolicy. Darczyńcą może zostać prywatna osoba lub grupa osób, na przykład znajomych z pracy, którzy wybierając rodzinę z bazy mogą zapewnić jej pomoc i przygotować dla niej paczkę na święta. Taką formę pomocy wybrało grono pedagogiczne wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Czernej.

 

Na terenie Krzeszowic i okolic akcja organizowana jest po raz pierwszy. Liderem rejonu jest Ulla Pałka, która również koordynuje całą akcję. W Szlachetnej Paczce działa pięcioro wolontariuszy Super W, a także trzech wolontariuszy pomocniczych. Obszar działania obejmuje Krzeszowice i przyległe miejscowości. Do tej pory wytypowano do udzielenia pomocy 8 rodzin, z czego pięć już znalazło darczyńców.

 

Pragniemy, aby o tej szlachetnej akcji dowiedziało się jak najwięcej osób, dlatego na portalu społecznościowym Facebook zostało utworzone konto Szlachetna Paczka Krzeszowice. Znajdują się tam bieżące informacje, dotyczące akcji na naszym terenie.

 

w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański papież Benedykt XVI pobłogosławił wszystkich, którzy biorą udział w SZLACHETNEJ PACZCE

A pierwszą paczkę przygotowali Jerzy Dudek, Cristiano Ronaldo i inni piłkarze Realu Madryt, co można zobaczyć w spotach emitowanych przez telewizję.

 

Od 20 listopada do 10 grudnia na stronie internetowej Szlachetnej Paczki www.szlachetnapaczka.pl każdy może wybrać rodzinę, której pomoże, kupując dokładnie to, co jest jej najbardziej potrzebne.

 

 

Bądźmy wrażliwi na siebie nawzajem i pamiętajmy, że dobro powraca.

Dodaj komentarz