Segreguj śmieci.

Segregujmy śmieci, bo to się zwyczajnie opłaca. Dla przykładu, mieszkańcy domu jednorodzinnego średnio miesięcznie zapełniają dwa pojemniki 240 litrowe, dzięki segregacji, (osobno papier i tektura, plastik, metal, szkło) powinien wystarczyć jeden pojemnik 120 litrowy.
Ma to swój wymiar finansowy. Koszt wywozu 2 pojemników 240 litrowych to 46 złotych zaś jednego 120 litrowego 17 złotych. Odpady posegregowane bezpłatnie odbiera od swoich klientów raz na kwartał np. Spółka miejska-Usługi Komunalne. Jeżeli dostarczymy worki osobiście zostaną odebrane za darmo w każdej ilości. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta „Regulaminem czystości i porządku w gminie” podobne procedury powinny stosować wszystkie firmy, które zajmują się wywozem śmieci. Innym kłopotliwym problemem są tzw. elektrośmieci, czyli zużyte lodówki, telewizory, monitory, świetlówki itp. Tego rodzaju sprzęty można przywieźć i nieodpłatnie zostawić np. w siedzibie spółki przy Placu Kulczyckiego. W tej sytuacji wywożenie ich do lasu czy na dzikie wysypiska to głupota.

Dodaj komentarz