66 Rocznica Bitwy Partyzanckiej (fotoreportaż)

W dniach 23-24 sierpnia 1944 roku w lasach pod Dubiem miała miejsce bitwa partyzancka. Trzy oddziały radzieckie i oddział Armii Ludowej, który przeprowadzał Rosjan na Podhale i do Czech (około 300 osób) zostały otoczone przez oddziały Wermachtu, SS, Policję niemiecką oraz Własowców.

W sumie około 1000 osób. Niemcy atakowali od strony Sielca, Paczółtowic i Żar. Partyzanci w lesie pomiędzy Dubiem a Dębnikiem na jakiś czas zatrzymali atak niemiecki i podzielili się na trzy grupy, które w ukryciu opuściły teren bitwy. W walkach zginęło 28 partyzantów radzieckich i 4 polskich. Po stronie niemieckiej straty były znaczne większe (140 poległych).

 

Na małym Cmentarzu Wojennym w Dubiu odbyła się uroczystość w 66 rocznicę bitwy. W uroczystości udział wzięli burmistrz Krzeszowic Czesław Bartl, przedstawiciele organizacji kombatanckich z Krakowa i Krzeszowic, sołtys Dubia Zbigniew Wąsik i co najważniejsze, mimo padającego deszczu, grupa mieszkańców Dubia. Stowarzyszenie Pokoleń Żołnierzy Republiki Pińczowskiej uhonorowało sołtysa Zbigniewa Wąsika specjalnym medalem za szczególną opiekę nad mogiłami partyzanckimi.

 

 

Zobacz Fotoreportaż

 

 

Dodaj komentarz