Odbiór śmieci – nowe zasady


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2015r. nastąpi zmiana w organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Naszej Gminy. W związku z faktem wyboru nowego wykonawcy, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Krzeszowice, będzie świadczyć firma
A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu ul. Lecha 10. Kontakt z firmą: tel. 801 501 511, mail: krzeszowice@asa-pl.pl.

Czytaj dalej Odbiór śmieci – nowe zasady

Muzyczna Fontanna

Centrum Kultury i Sportu zaprasza na cykl wieczornych koncertów na żywo, podczas których poznamy najróżniejsze rodzaje muzyki. Jednak nie są to zwykłe koncerty. Nie będziemy ujawniać wcześniej jaki artysta nas odwiedzi!

Czytaj dalej Muzyczna Fontanna

Dzień Dziecka – Krzeszowice Dzieciom (fotoreportaż)

31 maja przy Gimnazjum na osiedlu Jurajskim zorganizowano efektowną i pełną atrakcji imprezę z okazji Dnia Dziecka. Głównym organizatorem imprezy był UKS Jedynka przy współpracy Zarządu osiedla Jurajskie, Publicznego Gimnazjum w Krzeszowicach i Grupy Oazowej przy parafii św. Marcina. Impreza odbywała się pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice.

Czytaj dalej Dzień Dziecka – Krzeszowice Dzieciom (fotoreportaż)

Dzień Dziecka z TPD (fotoreportaż)

Obchody Dnia Dziecka w naszej gminie zakończyła impreza zorganizowana 6 czerwca przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Realizacja tego projektu możliwa była dzięki grantowi przyznanemu przez burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka. Dzięki uprzejmości dyrektora Krzeszowickiego Centrum Kultury i Sportu Tomasza Piechoty kolejny już raz imprezę mogliśmy zorganizować w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum.

Czytaj dalej Dzień Dziecka z TPD (fotoreportaż)

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Czytaj dalej Stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016