Gorący temat – śmieci

Do połowy przyszłego roku gminy muszą wdrożyć powszechny system wywozu odpadów komunalnych. To oznacza, że opłaty z tego tytułu będzie ponosić każdy z nas.

Nawet jeżeli śmieci nie będzie, to i tak mieszkaniec będzie musiał zapłacić. Wtedy nie będzie mu się opłacało wywozić śmieci do lasu, bo tak czy inaczej będzie musiał za nie zapłacić. 1 lipca 2013 roku mija okres przejściowy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To samorządy staną się wówczas właścicielami odpadów, odpowiedzialnymi za sprawy wywozu śmieci i wprowadzenia tzw. podatku śmieciowego.

Czytaj dalej Gorący temat – śmieci