„Dobra szkoła – dobry zawód”

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, mając na względzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie miasta i gminy, już w roku 2010 podjęła działania zmierzające do udziału szkoły w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dz.9.2). Poprawa jakości oferty edukacyjnej, doposażenie w sprzęt techniczny i dydaktyczny, zmodernizowanie szkolnych pracowni, a w konsekwencji wyposażenie uczniów w kwalifikacje gwarantujące znalezienie miejsca na rynku pracy oraz skorelowanie rozwoju szkoły z potrzebami pracodawców – to główny cel działań podejmowanych przez szkołę. Planowany czas realizacji założeń projektu przewidywany jest do końca roku 2014.

Udział w projekcie pozwala naszej młodzieży na rozwijanie swoich zainteresowań, podnosi zarówno ich umiejętności, jak i kwalifikacje zawodowe.

W roku 2011 aż 261 uczniów uczestniczyło w różnych formach wsparcia dostępnych w ramach:

  • zajęć pozalekcyjnych – z języka angielskiego, matematyki i informatyki,
  • kursach zawodowych i kwalifikacyjnych – prawo jazdy kategorii B, kurs florystyczny, kelnerski, kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz spawacza,
  • cyklicznych zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • staży – wizyt zawodoznawczych w zakładach pracy zarówno na terenie województwa małopolskiego, jak i na terenie całego kraju.

Doceniając zaangażowanie młodzieży w zajęcia rozwijające zarówno kompetencje kluczowe, jak i chęć udziału w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych, w roku 2012 poszerzono ofertę kursową o kurs baristyczny oraz kurs kosmetyki pielęgnacyjnej.

Efekty realizacji projektów będą widoczne lepiej w perspektywie czasowej, wtedy, kiedy młodzież, która w nich uczestniczy, ukończy szkołę i wejdzie na rynek pracy.

Jednak już dzisiaj można zauważyć, że dzięki uczestnictwu uczniów w zajęciach pozalekcyjnych zmniejszyła się ilość tzw. niepowodzeń szkolnych, a młodzież i rodzice doceniają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.

 

Marek Kulka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminne zmagania z ortografią w Zespole Szkół w Nowej Górze

21 marca 2012r. w Zespole Szkół w Nowej Górze odbył się XII Gminny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych oraz XI Konkurs Gimnazjów. W ortograficzne szranki stanęło 20 uczniów z dziesięciu podstawówek oraz 15 uczniów z gimnazjów, którzy przeszli wcześniej eliminacje w swoich szkołach. Już za te osiągnięcia należą się wszystkim ogromne brawa.

Czytaj dalej Gminne zmagania z ortografią w Zespole Szkół w Nowej Górze

Dni otwarte w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach – Romantyczne rozstania licealistów

„Ucz się polskiego, ucz się polskiego” – piosenką ze słowami Agnieszki Osieckiej w wykonaniu uczennicy klasy II C, Małgosi Bigi, rozpoczęły się tegoroczne XIV Dni Języka Polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach, które odbyły się w ramach Dni Otwartych szkoły zorganizowanych w dniach 22 i 23 marca 2012 roku.

Czytaj dalej Dni otwarte w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach – Romantyczne rozstania licealistów