Dożynki Gminy Krzeszowice Ostrężnica 2011 (fotoreportaż)

Dożynki Gminy Krzeszowice rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym w Ostrężnicy. Po jej zakończeniu barwny korowód, na czele którego kroczyły poczty sztandarowe strażaków i górników, przemaszerował na miejscowy stadion.

Czytaj dalej Dożynki Gminy Krzeszowice Ostrężnica 2011 (fotoreportaż)

Pożar w Klasztorze w Czernej? To tylko ćwiczenia (fotoreportaż)

19 sierpnia o godz. 15.55 w budynku Klasztoru (część mieszkalna) oo Karmelitów w Czernej na wskutek zwarcia instalacji elektrycznej powstał pożar w pokoju na I piętrze. Pomimo szybkiej interwencji braci zakonnych pożar rozprzestrzenił się na cały pokój oraz część drewnianą stropu i dach.

Czytaj dalej Pożar w Klasztorze w Czernej? To tylko ćwiczenia (fotoreportaż)

Rewitalizacja centrum Nowej Góry już w 2012 roku

Gmina Krzeszowice otrzymała dotację przyznaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie centrum wsi Nowa Góra ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 Wartość przyznanej dotacji wynosi 483 365,00 zł, przy całkowitym koszcie operacji szacowanym na 792 719,13 zł.

Czytaj dalej Rewitalizacja centrum Nowej Góry już w 2012 roku