„Walory zdrowotne produktów pszczelich” – zaproszenie

Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego oraz Koło Pszczelarzy „Barć” w Krzeszowicach serdecznie zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Krzeszowice do udziału w II Konferencji Pszczelarskiej Powiatu Krakowskiego pt. „Walory zdrowotne produktów pszczelich”. Czytaj dalej „Walory zdrowotne produktów pszczelich” – zaproszenie

„Majówka hrabiny Zofii” – poszukujemy aktorów i statystów!

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza serdecznie mieszkańców Krzeszowic do wzięcia udział w plenerowej imprezie historycznej. Poszukujemy chętnych w każdym wieku, także dzieci, którzy zagrają szlachcianki i szlachciców, chłopów, rzemieślników czy gości przybyłych na imieniny.

W 2009 roku mieszkańcy gminy po raz pierwszy wcielili się w historyczne postacie z otoczenia hrabiny, właścicielki krzeszowickich dóbr, budząc zainteresowanie tak wśród mieszkańców naszej gminy jak i turystów. Hrabina Zofia Potocka, której przypadające na maj imieniny obchodzono bardzo uroczyście, organizowała co roku festyn dla domowników, okolicznych ziemian, kuracjuszy uzdrowiska, służby i wszystkich pracujących w dobrach Potockich.

Czytaj dalej „Majówka hrabiny Zofii” – poszukujemy aktorów i statystów!