Urząd Miejski w Krzeszowicach

 • Urząd Miejski w Krzeszowicach
  ul. Grunwaldzka 4
  32-065 Krzeszowice
  tel/fax: 012 252 08 90
  Strona www: www.krzeszowice.pl
  E-mail: sekretariat@um.krzeszowice.pl
 • Godziny otwarcia Urzędu
  Poniedziałek 7:30 – 17:00
  Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30
  Burmistrz przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00
 • Dziennik Podawczy przyjmuje w godzinach:
  Poniedziałek:  7:30 – 17:00
  Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30
 • Burmistrz Gminy Krzeszowice
  mgr inż. Wacław Gregorczyk
  ul. Ogrodowa 1:

 • Wydział Organizacyjny:
  Sekretariat – 12 252 08 00, 12 252 08 01
  Fax 12 252 08 02
  e-mail: sekretariat@um.krzeszowice.pl
 • Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń
  e-mail: kadry@um.krzeszowice.pl tel. 12 252 08 03
 • Stanowisko ds. Promocji
  e-mail: promocja@um.krzeszowice.pl, tel. 12 252 08 80
 • Radcy Prawni
  tel. 12 252 08 14
 • Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
  e-mail: urbanistyka@um.krzeszowice.pl , tel. 12 252 08 11
 • Urząd Stanu Cywilnego
  e-mail: usc@um.krzeszowice.pl, tel. 12 282 00 83; 12 252 08 04
 • Referat ds. Strategii i Planowania
  e-mail: fundusze@um.krzeszowice.pl, tel. 12 252 08 55
 • Wydział Inwestycji , Remontów i Infrastruktury Technicznej
  inwestycje@um.krzeszowice.pl,
  tel. 12 252 08 06, 12 252 08 08, 12 252 08 22, 12 252 08 09
 • Stanowisko ds. Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
  e-mail: gosp.mieszkaniowa@um.krzeszowice.pl , tel. 12 252 08 97
 • ul.Grunwaldzka 4

 • Biuro Rady Miejskiej
  biuro.rady@um.krzeszowice.pl, tel. 12 252 08 47
 • Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych
  zk@um.krzeszowice.pl, tel. 12 282 13 67, 12 252 08 45
 • Referat Kontroli Wewnętrznej
  e-mail: kontrola@um.krzeszowice.pl , tel. 12 252 08 46
 • Wydział Finansowo-Księgowy
  Referat Księgowości Budżetowej
  e-mail: finansowy@um.krzeszowice.pl
  tel. 12 252 08 30, 12 252 08 31, 12 252 08 32, 12 252 08 33,
  Referat Podatkowy
  e-mail: podatki@um.krzeszowice.pl
  tel. 12 252 08 25, 12 252 08 26, 12 252 08 27,
 • Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  e-mail: geodezja@um.krzeszowice.pl
  tel. 12 252 08 16, 12 252 08 17, 12 252 08 18, 12 252 08 19
 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  e-mail: srodowisko@um.krzeszowice.pl
  e-mail: gosp.komunalna@um.krzeszowice.pl
  tel. 12 252 08 12, 12 252 08 13, 12 252 08 21
 • Referat ds. Działalności Gospodarczej i Wspierania Przedsiębiorczości
  e-mail: przedsiebiorczosc@um.krzeszowice.pl, tel. 12 252 08 23, 12 252 08 24
 • Wydział Spraw Obywatelskich:
  Wydział Spraw Obywatelskich:
  e-mail: wso@um.krzeszowice.pl
  Ewidencja ludności tel. 12 252 08 40, 12 252 08 41
  Dowody osobiste tel. 12 252 08 42
  Oświata tel. 12 252 08 35
  e-mail: edukacja@um.krzeszowice.pl
  Pomoc materialna dla uczniów tel. 012 252 08 37
  e-mail: stypendia@um.krzeszowice.pl
 • Stanowisko ds. Ochotniczych Straży Pożarnych
  e-mail: osp@um.krzeszowice.pl tel. 12 252 08 38
 • Audytor Wewnętrzny
  tel. 12 252 08 46
 • Stanowisko ds. BHP
  tel. 12 252 08 24
 • Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
  mgr Nina Kurdziel
  ul. Kościuszki 43
  32-065 Krzeszowice
  Tel.: 12 282 01 00
  E-mail: pierwszykontakt@um.krzeszowice.pl
  Punkt konsultacyjny „Pierwszy Kontakt”

Apteki

 

Apteka Rodzinna Rynek 12 jest czynna codziennie (również w soboty i niedziele) 7.30-21.00

 • Apteka CENTRUM
  ul.Wyki 6A
  tel: 12 282 65 75
 • Apteka Prywatna Maria Kuszaj
  ul. Krakowska 1
  tel: 12 282 19 52
 • Apteka s.c. Danuta Łuczyńska-Żbik
  ul. Legionów Polskich 30
  tel: 12 282 52 84
 • Apteka Rodzinna I&J Tomczyk Spółka Jawna
  ul. Rynek 12
  tel: 12 282 02 00
 • Apteka NOWA
  ul. Wyki 12
  tel: 12 282 54 90
 • Apteka Prywatna s.c. Maria Filip, Wojciech Stępień
  ul. Władysława Reymonta 1
  32-067 Tenczynek
  tel: 12 282 62 72
 • Apteka VIOLA
  ul. Kościuszki 54
  tel: 12 282 08 90
 • Apteka Rodzinna I&J Tomczyk Spółka Jawna
  ul. Krakowska 16
  tel: 12 282 08 08
Dyżury Aptek na rok 2010 (Apteki pełnią dyżury w godz. 8.00-23.00) [zobacz]