Oświata

Przedszkola:

 • Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach
  ul.Długa 1, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 282 01 86
  www.przedszkolekrzeszowice.pl
  Dyrektor: Anna Warzecha
 • Przedszkole Samorządowe w Tenczynku
  Tenczynek 192, 32-067 Tenczynek
  tel.012 282 17 17
  www.przedszkoletenczynek.com.
  Dyrektor: Marzena Kubin
 • Zespół Placówek Oświatowych im.J.Bema w Woli Filipowskiej
  Wola Filipowska 722, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 282 02 08
  www.szkola.wolafilipowska.pl
  Dyrektor: Teresa Gorczyńska
 • Niepubliczne Przedszkole Sióstr Miłosierdzia
  ul. Nowa Wieś 59, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 282 07 08
  Dyrektor: s. Barbara Gołąb

Szkoły Podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Ryłko w Czernej
  Czerna 274, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 282 14 69
  Dyrektor: Marzena Banaczyk-Niemiec
 • Szkoła Podstawowa im.Stanisława Wyspiańskiego
  Filipowice 554, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 283 70 15
  Dyrektor: Barbara Łabuzek
 • Szkoła Podstawowa im.H.Sienkiewicza w Krzeszowicach
  ul.Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 282 00 61
  Dyrektor: Elżbieta Chochół
 • Szkoła Podstawowa im. Krystyny i Andrzeja Potockich w Miękini
  Miękinia 180,  32-065 Krzeszowice
  tel.012  282 16 55
  Dyrektor: Lucyna Gregorczyk
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
  ul. Szkolna 1, Nawojowa Góra, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 282 07 54
  http://spnawojowa.republika.pl/
  Dyrektor: Lucyna Stryczek
 • Szkoła Podstawowa im. Jana  Łachuta w Ostrężnicy
  Ostrężnica 47, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 283 50 21
  Dyrektor: Małgorzata Cyran
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Paczółtowicach
  Paczółtowice 2, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 282 91 15
  Dyrektor: Teresa Mikołajska
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnie
  (tzw.”Mała Szkoła” prowadzona przez osobę fizyczną)
  Rudno 48, 32-067 Tenczynek
  tel.012 282 20 02
  Dyrektor: Aleksander Wiatr
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sance
  Sanka 266, 32-067 Tenczynek
  tel.012 283 60 61
  Dyrektor: Katarzyna Mitka
 • Zespół Szkół im.W.Jagiełły w Tenczynku
  ul. Szkolna 6, Tenczynek, 32-067 Tenczynek
  tel.012 282 17 16
  http://www.szkolatenczynek.krzeszowice.net.pl/
  Dyrektor: Ewa Cudzik-Tekielak
 • Zespół Placówek Oświatowych im. Józefa Bema w Woli Filipowskiej
  Wola Filipowska 722, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 282 02 08
  www.szkola.wolafilipowska.pl
  Dyrektor: Teresa Gorczyńska
 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
  Zalas 533, 32-067 Tenczynek
  tel.012 283 60 64
  http://zszalas.edupage.org/
  Dyrektor:  Małgorzata Mastalerz

Gimnazja i Zespoły Szkół:

 • Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
  ul.Długa 22, 32-065 Krzeszowice
  tel.12 257 92 40
  Dyrektor: Ryszard Piotrowski
 • Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze
  Nowa Góra 331, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 283 50 83
  http://nowagorazs.edupage.org/
  Dyrektor: Mirosław Pudlik
 • Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Tenczynku
  ul. Szkolna 6, 32-067 Tenczynek
  tel.012 282 17 16
  http://www.szkolatenczynek.krzeszowice.net.pl/
  Dyrektor: Ewa Cudzik-Tekielak
 • Zespół Placówek Oświatowych im. Józefa Bema w Woli Filipowskiej
  Wola Filipowska 722, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 282 02 08
  www.szkola.wolafilipowska.pl
  Dyrektor: Teresa Gorczyńska
 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
  Zalas 533, 32-067 Tenczynek
  tel.012 283 60 64
  http://zszalas.edupage.org/
  Dyrektor:  Małgorzata Mastalerz

Szkoły Ponadgimnazjalne:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Krzeszowicach
  ul.Ogrodowa 3, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 282 03 46
  www.lo.krzeszowice.net.pl
  Dyrektor: Alicja  Milczarek
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  ul.Krakowska 15, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 282 05 40
  www.zspkrzeszowice.pl
  Dyrektor: Marek Kulka
 • Prywatne Szkoły Zaoczne Stefana Kwietniowskiego
  ul.Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 276 50 91
  Dyrektor: Stefan Kwietniowski

Pozostałe:

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Z. Noskowskiego
  ul.Ogrodowa 7, 32-065 Krzeszowice
  tel.012 282 08 25
  www.psm-krzeszowice.pl
  Dyrektor: Anna Cygal
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
  ul.Szkolna 7 (budynek szkoły podstawowej), 32-065 Krzeszowice
  tel.012 282 53 18
  Dyrektor: Tomasz Piechota
  http://www.mos-krzeszowice.com/

122579240

Nabożeństwa

 • Parafia pw.Św. Marcina w Krzeszowicach
  ul. Grunwaldzka 1
  32-065 Krzeszowice
  tel.: 012 282 08 72
  Proboszcz: Andrzej Szczotka
  Msze św. o godz. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 17.00,  18.00
 • Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Paczółtowicach
  Paczółtowice 14
  32-065 Krzeszowice
  tel.: 012 282 90 91
  Proboszcz: Jan Kopytko
  Msze św.  sob. 18; ndz. 7, 11, 16
 • Parafia pw.Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tenczynku
  32-067 Tenczynek 68
  tel.: 012 282 17 85
  www.tenczynek.strefa.pl
  Proboszcz: Stanisław Salawa
  W niedzielę: 7.00, 9.00, 11.30, 16.00, 10.15 (msza w Rudnie)
  W dni powszednie: 7.00, 18.00 (17.00 – w okresie zimowym)
 • Parafia Zesłania Ducha Świętego w Nowej Górze
  Nowa Góra 483
  32-065 Krzeszowice
  tel.: 012 283 50 79
  Proboszcz: Józef Grzesiuła
  Msze św. w niedziele i święta sob. 18 (zimą 17); ndz. 7, 9, 11, 16.30
 • Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nawojowej Górze
  Nawojowa Góra 610
  32-065 Krzeszowice
  tel.: 012 258 18 55
  Proboszcz: Janusz Kosowski
  Msze św. w niedziele i święta sob. 18 (zimą 17); ndz. 8, 11, 16
 • Parafia pw.Wniebowzięcia NMP w Filipowicach
  Filipowice 341
  32-065 Krzeszowice
  tel.: 012 283 72 30
  Proboszcz: Andrzej Plewa
  Msze św. w niedziele i święta ndz. 7.30, 10.30 (VII-VIII 10), 16
 • Parafia pw.Św. Faustyny w Ostrężnicy
  Ostrężnica303
  32-065 Krzeszowice
  tel.: 012 283 54 62
  Proboszcz: Krzysztof Kołata
  Msze św. w niedziele i święta sob. 18, ndz. 8, 9.30, 11
 • Parafia pw.Św. Marii Magdaleny w Zalasiu
  Zalas 84
  32-067 Tenczynek
  tel.: 012 283 62 32
  Proboszcz: Józef Gal
  Msze św. w niedziele i święta sob. 18 (zimą 16.30); ndz. 8, 10, 16.30
 • Parafia pw.Św. Jakuba Apostoła w Sance
  Sanka 58
  32-067 Tenczynek
  tel.: 012 283 63 73
  Proboszcz: Jarosław Żmija

  Msze św. w niedziele i święta ndz. 8, (X-IV 10, 11.30), (VI-IX 10.30)
 • Parafia pw.Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Woli Filipowskiej
  Filipowice 341
  32-065 Krzeszowice
  tel.: 012 283 72 30
  Proboszcz: Jan Raczek
  Msze św. w niedziele i święta ndz. 7.30, 10.30 (VII-VIII 10), 16

Urząd Miejski w Krzeszowicach

 • Urząd Miejski w Krzeszowicach
  ul. Grunwaldzka 4
  32-065 Krzeszowice
  tel/fax: 012 252 08 90
  Strona www: www.krzeszowice.pl
  E-mail: sekretariat@um.krzeszowice.pl
 • Godziny otwarcia Urzędu
  Poniedziałek 7:30 – 17:00
  Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30
  Burmistrz przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00
 • Dziennik Podawczy przyjmuje w godzinach:
  Poniedziałek:  7:30 – 17:00
  Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30
 • Burmistrz Gminy Krzeszowice
  mgr inż. Wacław Gregorczyk
  ul. Ogrodowa 1:

 • Wydział Organizacyjny:
  Sekretariat – 12 252 08 00, 12 252 08 01
  Fax 12 252 08 02
  e-mail: sekretariat@um.krzeszowice.pl
 • Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń
  e-mail: kadry@um.krzeszowice.pl tel. 12 252 08 03
 • Stanowisko ds. Promocji
  e-mail: promocja@um.krzeszowice.pl, tel. 12 252 08 80
 • Radcy Prawni
  tel. 12 252 08 14
 • Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
  e-mail: urbanistyka@um.krzeszowice.pl , tel. 12 252 08 11
 • Urząd Stanu Cywilnego
  e-mail: usc@um.krzeszowice.pl, tel. 12 282 00 83; 12 252 08 04
 • Referat ds. Strategii i Planowania
  e-mail: fundusze@um.krzeszowice.pl, tel. 12 252 08 55
 • Wydział Inwestycji , Remontów i Infrastruktury Technicznej
  inwestycje@um.krzeszowice.pl,
  tel. 12 252 08 06, 12 252 08 08, 12 252 08 22, 12 252 08 09
 • Stanowisko ds. Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
  e-mail: gosp.mieszkaniowa@um.krzeszowice.pl , tel. 12 252 08 97
 • ul.Grunwaldzka 4

 • Biuro Rady Miejskiej
  biuro.rady@um.krzeszowice.pl, tel. 12 252 08 47
 • Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych
  zk@um.krzeszowice.pl, tel. 12 282 13 67, 12 252 08 45
 • Referat Kontroli Wewnętrznej
  e-mail: kontrola@um.krzeszowice.pl , tel. 12 252 08 46
 • Wydział Finansowo-Księgowy
  Referat Księgowości Budżetowej
  e-mail: finansowy@um.krzeszowice.pl
  tel. 12 252 08 30, 12 252 08 31, 12 252 08 32, 12 252 08 33,
  Referat Podatkowy
  e-mail: podatki@um.krzeszowice.pl
  tel. 12 252 08 25, 12 252 08 26, 12 252 08 27,
 • Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  e-mail: geodezja@um.krzeszowice.pl
  tel. 12 252 08 16, 12 252 08 17, 12 252 08 18, 12 252 08 19
 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  e-mail: srodowisko@um.krzeszowice.pl
  e-mail: gosp.komunalna@um.krzeszowice.pl
  tel. 12 252 08 12, 12 252 08 13, 12 252 08 21
 • Referat ds. Działalności Gospodarczej i Wspierania Przedsiębiorczości
  e-mail: przedsiebiorczosc@um.krzeszowice.pl, tel. 12 252 08 23, 12 252 08 24
 • Wydział Spraw Obywatelskich:
  Wydział Spraw Obywatelskich:
  e-mail: wso@um.krzeszowice.pl
  Ewidencja ludności tel. 12 252 08 40, 12 252 08 41
  Dowody osobiste tel. 12 252 08 42
  Oświata tel. 12 252 08 35
  e-mail: edukacja@um.krzeszowice.pl
  Pomoc materialna dla uczniów tel. 012 252 08 37
  e-mail: stypendia@um.krzeszowice.pl
 • Stanowisko ds. Ochotniczych Straży Pożarnych
  e-mail: osp@um.krzeszowice.pl tel. 12 252 08 38
 • Audytor Wewnętrzny
  tel. 12 252 08 46
 • Stanowisko ds. BHP
  tel. 12 252 08 24
 • Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
  mgr Nina Kurdziel
  ul. Kościuszki 43
  32-065 Krzeszowice
  Tel.: 12 282 01 00
  E-mail: pierwszykontakt@um.krzeszowice.pl
  Punkt konsultacyjny „Pierwszy Kontakt”

Apteki

 

Apteka Rodzinna Rynek 12 jest czynna codziennie (również w soboty i niedziele) 7.30-21.00

 • Apteka CENTRUM
  ul.Wyki 6A
  tel: 12 282 65 75
 • Apteka Prywatna Maria Kuszaj
  ul. Krakowska 1
  tel: 12 282 19 52
 • Apteka s.c. Danuta Łuczyńska-Żbik
  ul. Legionów Polskich 30
  tel: 12 282 52 84
 • Apteka Rodzinna I&J Tomczyk Spółka Jawna
  ul. Rynek 12
  tel: 12 282 02 00
 • Apteka NOWA
  ul. Wyki 12
  tel: 12 282 54 90
 • Apteka Prywatna s.c. Maria Filip, Wojciech Stępień
  ul. Władysława Reymonta 1
  32-067 Tenczynek
  tel: 12 282 62 72
 • Apteka VIOLA
  ul. Kościuszki 54
  tel: 12 282 08 90
 • Apteka Rodzinna I&J Tomczyk Spółka Jawna
  ul. Krakowska 16
  tel: 12 282 08 08
Dyżury Aptek na rok 2010 (Apteki pełnią dyżury w godz. 8.00-23.00) [zobacz]